TAMILA FOR FRUKMAGAZINE BY OLGA VOYCHIK

PHOTOGRAPHY – OLGA VOYCHIK  VOYCHIK.TUMBLR.COM @OLGAVOYCHIK
STYLE – VARVRA BARTO   VARVARA-BARTO.TUMBLR.COM  @VARVARABARTO
BEAUTY – ANNA KUZMYNYKH  @ANNA_KUZMYNYKH
MODEL –  TAMILA PROTSENKO ( EGO MODELS)  @TAMILA_PROTSENKO

 

More Stories
frukmagazine Christmas Gift Guide 2022 The Best Bags For Her
Christmas Gift Guide 2022: The Best Luxury Bags For Her
%d bloggers like this: